Hem | Feedback | Anvisningar | Suomeksi | Svenska | English   Kajaanin kirjasto | Kajaani stan
Hem > Anvisningar
Tjänstens bruksanvisningar
Inloggning och registrering
Mitt Konto
Att reservera
Den befintliga bokningar
Lista över datorer eller vilken typ av datorer på biblioteket har


Tjänsten erbjuder en möjlighet att boka tid till bibliotekets kunddatorer. Bokningar kan göras en per gång. En ny tid kan reserveras när man kommer för att använda sin tidagre bokade tid. Bokningen förutsätter att man registrerar sig. Utan att registrera sig eller logga in på tjänsten, kan man bläddra bland lediga tider och datorer. Biblioteket har ochså s.k. ködaterer, som man inte kan boka tid till.


Inloggning och registrering

För att registrera sig behöver man bibliotekskort och PIN-kod. Båda fås från biblioteket när man visar upp sitt identitesbevis. Förutom med bibliotekskortet kan man logga in med sin e-postadress förutsatt, att den finns registrerad på tjänsten. (första gången måste man dock logga in med bibliotekskortet). Vid den första inloggningen, registreras man som tjänsten användare. Kom ihåg att logga ut när du slutar. Logga ut –länken finns i den vänstra spalten.


Mina uppgifter

Fyll i bland dina uppgifter ditt namn. Detta underlättar när man sköter angelägenhetrna via telefon. T.ex för att boka eller backa en tid. Favoritbibliotek-fälten skapar snabblänkar till valda biblioteks bokningssituation. Snabblänkarna syns i spalten till vänster. En standardsortering för Lista över datorer görs enligt den första länken.


Boka en tid

Bokningen inleds med, att man söker en ledig tid. Via den vänstra spaltens biblioteks-länk eller startsidans Välj bibliotek-meny förflyttar man sig till biblioteksdatorenas bokningsida.Avancerad sökning möjliggör sökning i alla bibliotek,filtrering per datortyp och tidpunkt. Bokningen kan också göras via funktionen Lista över datorer. Det går också att registrera sig vid själva bokningstillfället.

Förteckning över biblioteksdatorernas bokningssituation

Givna sökkriterier -fältet innehåller en förteckning övermotsvarande bibliotek och datum. Datum kan ändras med hjälp av kalendern. Du kan välja mellan dagens datum och någon av de följande 30 dagarna. Bokningstidens längd väljs med knappen för bokningstid. Valet ändar listan så, att endast de ikoner, som motsvarar vald tid och som är lediga visas. Dator och vald starttid väljs genom att klicka på önskad ikon. Ikonens färg visar vilken typ av dator det är och numret datorns nummer. Vita ikoner är datorer avsedda för vuxna och blå för barn under 15 år. På barnens CD-ROM-datorer kan man endast använda de förinstallerade CD-ROM-skivorna och de saknar Internet-uppkoppling. På bibliotek där det inte finns skilda datorer för barn och vuxna, är vuxen-datorerna även till för barnen. På många bibliotek finns också sk kö-datorer, som inte kan bokas. Uppgifter om dem finns till vänster under Lista över datorer.

Uppgifter om dator och bokning

När man valt dator, förflyttar man sig till sidan med närmare uppgifter om datorn och då bekräftas bokningen.

Arbetsstation visar uppgifter om var i biblioteket datorn finns, längsta möjliga bokningstid samt eventuella specialprogram och kringrustning. Tilläggsuppgifterna kan innehålla anmärkningar om t.ex att den är reserverad för speciella ändamål.
Bokningsuppgifter visar datum och starttid. Bokningstidens längd kan ännu ändras via menyn. Till personalen kan man lämna meddelande om bokningen i ett för ändamålet avsett fält. Om man ännu inte loggat in, måste man göra det nu genom att fylla i uppgifterna nere på sidan logga in. Bokningen görs via Boka arbetsstation –knappen. Ett meddelande om att bokningen lyckats visas på skärmen.


Mina bokningar

Uppgifter om ikraftvarande bokningar finns på startsidan eller under Mina bokningar. Bokade tider kan inte ändras, vid behov raderas den gamla bort och görs en ny. Du kommer väl ihåg att annullera bokningarna ifall du inte tänker använda tiden. Annulleringen kan också göras per telefon.


Förteckning över datorerna eller hurudana datorer finns det på biblioteket

Bibliotekets alla kunddatorer finns listade i den vänstra spalten under Lista över datorerna. Bibliotek kan bytas i menyn. Vita ikoner är datorer avsedda för vuxna och blå för barn under 15 år. På barnens CD-ROM-datorer kan man endast använda de förinstallerade CD-ROM-skivorna och de saknar Internet-uppkoppling. På bibliotek där det inte finns skilda datorer för barn och vuxna, är vuxen-datorerna även till för barnen. Den röda ikonen är för sk kö-datorer, som inte kan bokas.

Närmare uppgifter om en specifik dator får man genom att klicka på ikonen. Uppgifter finns om var i biblioteket datorn är belägen, längsta möjliga bokningstid samt eventuella specialprogram och kringrustning. Tilläggsuppgifterna kan innehålla anmärkningar om t.ex att den är reserverad för speciella ändamål.Via sidan kan man också boka tid till datorn.